κλαδώδιο ή φυλλοκλάδιο

κλαδώδιο ή φυλλοκλάδιο
Βλαστός με τη μορφή φύλλου, δηλαδή πράσινος, διαπλατυσμένος και συχνά ωοειδής ή επιμήκης. Τα κ. φέρονται από φυτά που δεν έχουν πραγματικά φύλλα και επιτελούν τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης λόγω της χλωροφύλλης που περιέχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ρούσκος ο ακιδωτός (οικογένεια λιλιιδών), του οποίου οι κύριοι βλαστοί είναι κυλινδρικοί και διακλαδίζονται σε δερματώδη κ., τα οποία μοιάζουν με ωοειδή-οξύληκτα φύλλα. Τα πραγματικά φύλλα είναι μικρά και δυσδιάκριτα, με μορφή μεμβρανωδών λεπιών, τοποθετημένα στα κ., στα οποία βρίσκονται και οι κόκκινοι σφαιρικοί καρποί του φυτού. Άλλα παραδείγματα φυτών με κ. είναι τα εδώδιμα και καλλωπιστικά είδη του γένους ασπάραγος. Οι βλαστοί του ρούσκου του ακιδωτού, παρόμοιοι με φύλλα, είναι τυπικό παράδειγμα κλαδώδιου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • φυλλοκλάδιο — το, Ν βοτ. βλαστός μεταμορφωμένος σε αφομοιωτικό όργανο, ο οποίος μοιάζει με φύλλο, επιτελεί τη λειτουργία τού φύλλου και έχει δερματώδη εμφάνιση, ταυτιζόμενος συχνά με το κλαδώδιο. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. phylloclade < φύλλο(ν) +… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”